ShuttleL TBMK_Logo ShuttleR
Badminton

Kontakt

Ordförande

Anders Jalkeus
E-Post: ordf@tbmk.se
Telefon: ---

Kassör:

Hans Sundqvist
E-Post: kassor@tbmk.se
Telefon: ---


Övrig information:

Klubbens plusgiro: 427397-5
Tyresö Sportcenter adress: Siklöjevägen 9, Tyresö
Träningsavgift 4 timmar/vecka 1200 kr/termin (exklusive bollar)
Medlemsavgift: 200 kr/ år
Badmintonförbundets hemsida: www.badminton.nu
Badmintonförbund    
©2014 Tyresö Badmintonklubb