ShuttleL TBMK_Logo ShuttleR
Badminton

Historia

Badminton är en idrott med lång tradition. Redan på 1600-talet kan badmintonliknande spel spåras och då framför allt i Syd- och Mellanamerika. Det nuvarande badmintonspelet utvecklades i Indien och kallades för ”poona”, efter den indiska staden Poona i delstaten Maharashatra. Några brittiska officerare såg spelet i Indien och tog det med sig till England omkring 1873. Hertigen av Beaufort blev intresserad av spelet. Eftersom spelet ofta spelades på hans gods ”Badminton House” i Gloucestershire, blev spelet förknippat med godsets namn. Ett par år senare 1877, skrevs de första officiella reglerna. Den gången var banan timglasformad och på var sida av nätet deltog tre till fem spelare. De regler vi idag huvudsakligen spelar efter och som hela världen erkänner som officiella, godkändes i England 1890, fast då på en timglasformad bana. Först 1901 ändrades banan och fick då den rektangulära form och mått som idag gäller.

Det tog lång tid för spelet att utbreda sig till Skandinavien. Det var danskarna som 1925 blev nyfikna på spelet och skickade efter reglerna från England. Tre år senare, 1928 inbjöd de en irländsk trupp att visa upp sig i Danmark och därefter ökade intresset enormt. Steget över Öresund var inte långt. I början av 30-talet kom spelet till Malmö och några år senare till Stockholm.

I Krusboda i Tyresö bodde några entusiaster som 1973 började spela badminton i Krusboda gymnastiksal. De startade senare KFUM Tyresö Krusboda Sport Klubb med bl.a. badminton, handboll, fotboll, basket och några år senare även bordtennis.

1980 drog sig badmintonsektionen ur och bildade en ny klubb: Krusboda Bollklubb som då blev registrerad i Svenska Badmintonförbundet. 1986 bytt klubben namn till Krusboda Badmintonklubb och från och med 1997 heter klubben Tyresö Badmintonklubb.
Badmintonförbund    
©2014 Tyresö Badmintonklubb